УЧЕНИЦИ СПОДЕЛИХА ПРЕД МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

18.05.2013

Днес, 18 май 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и заместник-министърът Мариана Банчева се срещнаха с ученици от Националната търговско-банкова гимназия, 18. СОУ и Първа английска езикова гимназия и дискутираха по важни за учениците актуални проблеми на образованието.

Срещата е във връзка с инициативата на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова „Училище за живота”.

По време на дискусията бяха зададени въпроси от най-разнообразно естество, като акцент се постави върху предстоящото провеждане на държавните зрелостни изпити, съвременните методи на преподаване и начините за тяхното усъвършенстване, професионалното образование.

Учениците изказаха редица предложения относно учебния процес: повече динамика и разнообразяване в учебните часове, зрелостните изпити в професионалните гимназии да бъдат избираеми според специалността на учениците, в училищата да се наблегне на развитието на професионалната ориентация.

Заместник-министър Банчева изтъкна, че програми за професионално ориентиране вече съществуват във всяка една община. Те са изградени да разработват не само компетенцията на учениците за професионална ориентация, но и уменията им за работа в екип и способността им да преминават ефективно от една сфера в друга.

„Всички ние заедно правим образа на училището си, на кръга си, на държавата си. От всеки един от нас зависи как ще изглеждат те.” - обърна се към учениците г-жа Банчева.

Преди приключването на срещата министър Милошев пожела успешно реализиране на всички и сподели тайната на щастието в човешкия живот, според известна китайска мъдрост: „Истинското щастие е сутрин да отиваш на работа с удоволствие, а вечер с удоволствие да се прибираш вкъщи”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“