ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВИ 3 МЛН. ЛВ. НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦИКЛОТРОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ БАН

Начало » Последни публикации

26.10.2016

Чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. Министерският съвет предостави целеви средства в размер на 3 млн. лв. на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, за дейности, свързани с въвеждането и безопасното експлоатиране на Националния циклотронен център.

С осигуряването на средствата ще бъдат стартирани дейности със закупения ускорител – тип циклотрон, който да произвежда изотопи за нуждите на медицината в България. С новия ускорител ще се задоволят нуждите от радиофармацевтика FDG, използван за диагностика на онкологичните и други заболявания в България.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“