НАЙ-МОДЕРНАТА УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА БЕ ОТКРИТА В СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Начало » Последни публикации

27.10.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева откри днес новата учебна лаборатория по „Автомобилна мехатроника“ в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. Тя подчерта, че лабораторията е отличен пример за доброто партньорство между бизнеса и училището, като посочи, че подобно сътрудничество ще вдигне на крака професионалното образование в страната.

Модерната учебна лаборатория, рожба на съвместните усилия на Професионална гимназия по транспорт и енергетика, Министерството на образованието и науката, Посолството на Швейцария и „Мото Пфое“, е с оборудване на стойност 160 000 лева.

В нея има действащ двигател “Ford Ecoboost”, от който, с помощта на осцилоскоп, могат да се снемат в реално време параметрите, отчитани от датчиците от системата за управление на двигателя, управляващите импулси, стойностите на напрежението и други електрически параметри. Работата с осцилоскопа развива уменията на учениците за използване на диагностична съвременна апаратура. Лабораторията разполага и с още 4 симулационни табла за мехатронните системи в автомобила – за обезвреждане на отработените газове, за управление на горивни уредби и за антблокиращата спирачна система.

Лабораторията е обзаведена с работни маси, на които е възможно да се демонтират и монтират елементи от мехатронните системи на автомобила. Това е най-модерната учебна лаборатория в страната.

Министър Кунева приветства работата на гимназията за осъществяването на успешно дуално обучение и припомни, че предстои разкриване на 100 нови паралелки с финансиране от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“