ОСЕМ УЧИТЕЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДАТА „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Начало » Последни публикации

01.11.2016

Осем български учители ще бъдат удостоени с наградата на Министерството на образованието и науката „Константин Величков“ за високи постижения и принос за развитие на образованието по случай Деня на народните будители.

Призът се присъжда в три направления - за работа с изявени и даровити деца и ученици или със специални образователни потребности (СОП), за методическа, творческа и иновативна дейност и за възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността и извънкласни занимания.

Всяка година директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена изпращат до регионалните управления на образованието предложенията си. Тази година те са били 69. От тях комисия, създадена от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, е одобрила и предложила 8 учители да бъдат удостоени с наградата „Константин Величков“.

В първата категория за работа с даровити деца или такива със СОП приз ще получат Ангелина Банчева-Байгънова (старши учител по математика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца), Румяна Цветкова (директор на детска градина „Теменуга“ с групи с деца със СОП) и Светлана Бюйлекова (старши учител по философски цикъл в ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък).

За методическа, творческа и иновативна дейност ще бъдат наградени Тошко Христов (старши учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Велико Търново), Албена Борисова (учител по немски език в ПГПЧЕ „Петър Богдан“ - Монтана) и Йорданка Филева (главен учител по български език и литература във II СУ „Проф. Никола Маринов“ - Търговище).

В последната категория – за възпитателна дейност, работа с родители и обществеността и извънкласни занимания, награда „Константин Величков“ ще получат Любка Панкова (директор на СУ „Васил Левски“ - с. Коларово, община Петрич) и Димитър Димитров (старши учител по математика в 125 СУ „Боян Пенев“-София).

Награждаването на учителите ще се състои на 3 ноември в Ротондата на V етаж в МОН. Освен грамота преподавателите ще получат и по 1000 лева парична награда. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“