ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 13 МЛН. ЛВ. ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Начало » Последни публикации

09.11.2016

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 13 183 875 лв. по бюджетите на общините, които са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за финансово осигуряване на дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития“ от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“.

С допълнителните средства ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“