МОБИЛНИТЕ ПСИХОЛОГИЧНИ ГРУПИ КЪМ МОН ОБСЪДИХА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КИБЕРТОРМОЗА СРЕЩУ УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

11.11.2016

Мобилните групи за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката проведоха среща днес с представители на сектор „Сигурност“ към ГДБОП за изготвянето на план за действие за предотвратяването на кибертормоза между и срещу  учениците.

Предстои в следващите седмици да бъде направен обстоен анализ на основните рискове, благоприятстващи появата на случаи на насилие в училищата. Мобилните групи ще преминат обучение от ГДБОП за превенция на кибертормоза над деца, а след това ще направят обучение на училищните психолози на регионален принцип. Присъстващите на срещата се обединиха и около необходимостта да се насърчи подхода "връстници обучават връстници". Необходимо е да бъдат разписани и ясни инструкции за часовете на класа, в които да се говори за кибертормоза между учениците, както и възможните опасности, които крие интернет за подрастващите.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подчерта, че превенцията на кибертормоза е основна грижа на министерството. Не е редно да ограничаваме психологическата подкрепа само до насилието и само когато вече има нужда, защото това означава да вървим след събитията. Броят на сигналите за тормоз се е увеличил почти двойно за последните две години, посочи Кунева. Това е притеснително и е необходимо да гледаме с тревожност на тези данни, но също така означава и че повече деца намират смелост в себе си да подадат оплакване. Ако има нула оплаквания, това би означавало, че децата крият, затварят травми в себе си и нямат доверие в институциите, посочи още министърът.

Мобилните групи за психологическа подкрепа работят още с Държавната агенция за закрила на детето. Включването на родителите и обществените съвети към училищата също е от ключово значение за превенцията на кибертормоза, коментираха още присъстващите на срещата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“