ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: НЕ МОЖЕМ ДА РАЗВИВАМЕ НАУКА БЕЗ ДА РАЗВИЕМ КАДРИ ЗА НЕЯ

Начало » Последни публикации

11.11.2016

Не можем да развиваме фунадаментална и приложна наука без да развиваме кадрите за нея. Заради това Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е фокусирана върху всички степени на образованието. 

Това каза днес зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков по време на международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”.

Той обясни, че програмата има за цел да финансира връзката между образованието и уменята за работа, за да се подобри реализацията на учениците и студентите. Като основно предизвикателство по отношение на приоритетна ос 1 на ОП НОИР - „Научни изследвания и технологично развитие“,  г-н Киряков определи намирането на баланса между фундаменталната и приложна наука. В момента са отворени две процедури с общ бюджет от 350 млн. лв. за изграждане на Центрове за върхови постижение и за Центрове за компетентност и потенциалните бенефициенти работят активно за подготовка на проектните си предложения, информира той.

Инвестициите за наука, които са обезпечени по ОП НОИР, са изцяло съобразени с приоритетните сектори на България определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Четири са приоритетните области върху които се фокусират финансовите ресурси по тази ос в сферата на науката и развойната дейност и иновациите: мехатроника и чисти технологии; информатика и ИКТ; индустрия за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, подчерта Киряков.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“