ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: НЕ МОЖЕМ ДА РАЗВИВАМЕ НАУКА БЕЗ ДА РАЗВИЕМ КАДРИ ЗА НЕЯ

Начало » Последни публикации

11.11.2016

Не можем да развиваме фунадаментална и приложна наука без да развиваме кадрите за нея. Заради това Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е фокусирана върху всички степени на образованието. 

Това каза днес зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков по време на международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”.

Той обясни, че програмата има за цел да финансира връзката между образованието и уменята за работа, за да се подобри реализацията на учениците и студентите. Като основно предизвикателство по отношение на приоритетна ос 1 на ОП НОИР - „Научни изследвания и технологично развитие“,  г-н Киряков определи намирането на баланса между фундаменталната и приложна наука. В момента са отворени две процедури с общ бюджет от 350 млн. лв. за изграждане на Центрове за върхови постижение и за Центрове за компетентност и потенциалните бенефициенти работят активно за подготовка на проектните си предложения, информира той.

Инвестициите за наука, които са обезпечени по ОП НОИР, са изцяло съобразени с приоритетните сектори на България определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Четири са приоритетните области върху които се фокусират финансовите ресурси по тази ос в сферата на науката и развойната дейност и иновациите: мехатроника и чисти технологии; информатика и ИКТ; индустрия за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, подчерта Киряков.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“