ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА I И V КЛАС

Начало » Последни публикации

17.11.2016

39 проекта за учебници и учебни комплекти за I клас и 72 за V клас бяха одобрени на първи етап от комисията за оценяване към Министерство на образованието и науката. За I клас бяха внесени общо 51 проекта, а за V клас - 88. Издателствата, чиито проекти не съответстват на държавния стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, могат да подадат възражение за проверка на реда на оценяването.

Учебници и учебни комплекти, получили положителна оценка от комисията, преминават на втори етап от процедурата за оценяване. Те ще бъдат изпратени на учителите в страната, които преподават в начален и прогимназиален етап. До 23 януари 2017 г. преподавателите ще трябва да прочетат проектите и да дадат положителна или отрицателна оценка. На 15 септември 2017г учениците от I и V клас вече ще учат по одобрените нови учебници.

Зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов обясни, че новите учебници трябва да са с олекотено съдържание, съвременен графичен дизайн и да съответстват на възрастта на учениците. Той добави, че учебниците ще продължат да са безплатни, а тяхната себестойност няма да е по-висока от тази на сегашните. Към повечето от тях ще има и електронен вариант.

Списък на проектите, които преминават към втори етап на оценяване, може да видите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“