ЧЕТИРИ КАНДИДАТИ ПОДАДОХА ОФЕРТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОЦЕНИТЕЛ ПО ОС 1 НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Начало » Последни публикации

29.11.2016

Четири оферти постъпиха в Министерството на образованието и науката от кандидати да извършват оценка на проекти за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентности по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Те бяха отворени публично днес, в присъствието на представители на кандидатите и на медии.

За оценители кандидатстват (по реда на постъпването):

Обединение „Европейска научна мрежа“, съставено от УИГ България ЕООД, УИГ Интернешънъл Лимитед и УИГ ПСДБ;

Обединение „Наука“, съставено от ЕКОРИС Саут, Ийст Юроп ЕООД и Д енд Д Консултинг ООД;

Обединение ЕВРО-ЕВ ДЗЗД, съставено от Оксиджен проджекст ООД, Innova S.rl, Адориа Консулт ЕООД и Експерт партнершип ЕООД;

и Прогетти Плант С.РЛ.

Преди комисията да започне заседанието, зам.-министър Красимир Киряков заяви, че е изключително важно качеството на офертите. Заради високите критерии в обществената поръчка, удължихме срока за кандидатстване. Не сме направили компромис в изискванията, защото от избора на качествени оценители зависи качеството на проектните предложения за научните центрове, които ще бъдат подкрепени, а оттам и на развитието на българската наука, изтъкна Киряков.

Комисията, в която има представители на Министерство на образованието и науката и на Министерство на икономиката, трябва да избере международен оценител до 2 месеца. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“