ДИЯН СТАМАТОВ: НЕОБХОДИМА Е ПРОМЯНА В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Начало » Последни публикации

02.12.2016

За промяна на учебните планове на професионалните гимназии, която да позволи на учениците да имат повече часове за усвояване на професия чрез практика в работна среда апелира зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Днес той участва в кръгла маса „Професионално образование, общини и бизнес“ в област Велико Търново, на която присъстваха представители на областната управа и общинските власти, директори на професионални гимназии и техни партньори от бизнеса. 

На форума бе дискутирана темата как общините и бизнесът спешно трябва да решат от какви професии се нуждае икономиката в региона, за да се отрази това в заявките за план приема догодина. Целта е той да е балансиран и да отговаря и на интересите на децата, и на бизнеса. Стаматов изтъкна, че са предвидени средства за възнаграждения на менторите от производството, които ще напътстват учениците. Успоредно бизнесът би могъл да помогне за квалификацията на учителите по професии, за които срещат трудности. 

Заради дългогодишния отлив от професионалните гимназии в полза на профилираните и най-вече езиковите, Диян Стаматов призова директорите да бъдат по-активни в рекламирането им. Той посочи, че от догодина ще има два випуска, които завършват основно образование – в 7 и 8 клас, и е редно учениците във всички училища да бъдат информирани за всички възможности за кариерно развитие. Да знаят, че уменията да комуникират на два или три езика не дават гаранция за намиране на работа. Като модел за равнопоставеност и елиминиране на конкуренцията между елитните и професионални гимназии бе дадена община Свищов, която организира информационна кампания за всички ученици какви възможности имат за продължаване на обучението си.

Началникът на Регионално управление по образованието във Велико Търново инж. Розалия Личева посочи, че в областта има добри практики в дуалното обучение и те трябва да се развиват.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“