ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

05.12.2016

Професионалните гимназии трябва да се включат активно в програмите за квалификация на учителите. Колкото по-добре подготвени са преподавателите по професии, толкова по-високо ще е нивото на училищата. Това заяви днес във Враца зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов на среща на директори на професионални гимназии с представителите на местната администрация и бизнеса.

Стаматов поясни, че през следваща година стартира проект за квалификация на учители по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), в който са заложени обучения за 17 000 педагогически специалисти. В момента министерството разработва и друг проект по ОП НОИР, който ще осигури квалификация приоритетно на учители от професионалните гимназии, каза Стаматов.

Зам.-министърът припомни, че от 2017 г. стартира и проект за дуално обучение, в който могат да се включат 100 паралелки от професионалните гимназии в цялата страна. Проектните предложения на училищата ще бъдат финансирани с между 100 000 и 200 000 лв. за въвеждане на повече практически часове, актуализиране на учебните планове и осигуряване на заплащане за учениците, които полагат труд в реална работна среда, обясни Стаматов.

На срещата днес той апелира повече средни училища в страната да въведат паралелки с професионално обучение. Враца е добър пример за това, тъй като в следващия план-прием ще има предвидени по една или две такива паралелки във всяко средно училище, каза още зам.-министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“