ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ НОВИ 270 ХИЛ. ЛВ. НА ОБЩИНИ ЗА УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Начало » Последни публикации

07.12.2016

По предложение на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 270 383 лв. по бюджетите на общини.

Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование“, одобрени в началото на годината. С тях ще бъдат изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода септември-октомври т. г. С тях ще се финансират и годишните разходи за интернет на две училища, преминали от държавно на общинско финансиране.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“