ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ НОВИ 270 ХИЛ. ЛВ. НА ОБЩИНИ ЗА УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Начало » Последни публикации

07.12.2016

По предложение на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 270 383 лв. по бюджетите на общини.

Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование“, одобрени в началото на годината. С тях ще бъдат изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода септември-октомври т. г. С тях ще се финансират и годишните разходи за интернет на две училища, преминали от държавно на общинско финансиране.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“