ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ ЩЕ ПРЕМАХНЕ ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Начало » Последни публикации

08.12.2016

Как би изглеждала класната стая на бъдещето? Всяко училище, което има идея може да кандидатства пред министерството на образованието. Ако бъде одобрено, ще бъде признато за иновативно и ще може да преподава извън стандартните методи. 

Едно столично училище се подготвя да кандидатства за иновативно. Вероятно паното ще се превърне в интерактивна дъска.

В терминологята "обърната класна стая" значи съвременен модел на преподаване. Мария Миразчийска, начален учител в 51 СУ, описва, че учителят не преподава в клас, а говори за други неща, свързани с урока.

С интернет платформа учителят изпраща кратко видео на учениците, в което ги запознава с новия урок. Когато учениците са притеснителни, може да разкажат урока пред камера и да го изпратят на учителката.

Така идва време за учебния час, който започва с необичаен въпрос – дали ученикът има телефон. В този час телефоните за задължителни.

Иновативното училище може да бъде и това, което премахва границите между отделните предмети и кара децата да правят връзки между тях - например физика, химия и биология заедно.

„Една многолентова магистрала в различни посоки, на различни скорости, където всяко училище според спецификата може да развива своите идеи”, посочва Асен Александров, директор на 51 СУ и съветник на министъра на образованието.

Училищата може да кандидатстват до края на януари.

Целият репортаж на bТВ може да видите тук

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“