МОН ПУБЛИКУВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНO-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА VII И VIII КЛАС

Начало » Последни публикации

08.12.2016

На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани за обществено обсъждане проектите  на учебнo-изпитните програми за националното външно оценяване за учебната 2016/2017 година на учениците от VII клас по български език и литература и по математика, както и учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство и по музика след завършен VII клас.

За обсъждане са публикувани и проекти на учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика и по хореография на учениците от VIII клас за прием в държавни и в общински училища за учебната 2017/2018 година.

Бележки, становища и предложения по проектите на учебнo-изпитните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 9 януари 2017 г. включително.

Проектите на програмите може да видите тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“