ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ЩЕ БЪДАТ ИНСПЕКТИРАНИ ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ

Начало » Последни публикации

09.12.2016

Детските градини и училищата ще бъдат проверявани веднъж на всеки пет години за качеството на образователния процес и управлението на институцията от Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден по силата на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ако оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, новата проверка ще се извършва в срок от шест месеца до една година.

Това предвижда Наредбата за инспектирането на детските градини и училищата, която бе утвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и публикувана на сайта на МОН в рубриката „Нормативни актове“.

В оценяването на образователния процес се включва преподавателската и възпитателска дейност, оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образование. Проверката на управлението включва управление на финансовите средства, на човешките ресурси, професионални умения на педагогическите специалисти, взаимодействия с родители и други институции, както и управление на физическата среда. 

Критериите за инспектиране са стандарти за качество, които ще бъдат разработени от директора на Националния инспекторат по образованието.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“