БИЗНЕСЪТ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Начало » Последни публикации

04.01.2017

Проекти  на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“.


С проектите се регламентира придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение. Въз основа на рамковите програми ще бъдат разработени нов вид учебни планове за професионално образование и обучение – типови учебни планове по специалности. С тях се дава възможност на бизнеса да участва при разработване и утвърждаване на училищните учебни планове.

Бележки и предложения по проектите могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на електронен адрес:  [email protected] в срок до 19.01.2017 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“