30 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

12.01.2017

30 държавни професионални гимназии в София и страната ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

15 от училищата са в София. Парите за тях  ще се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на Оперативната програма. За ремонтите са предвидени 13 127 000 лева, като държавата ще съфинансира около 2 млн. лева от средствата по договора. В рамките на 30 месеца в училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации и ще се ремонтират спортни площадки в дворовете. Във всички сгради ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Проектът за ремонтни дейности предвижда и доставка на модерно оборудване. Така средата и условията за обучение ще станат по-добри в следните гимназии:

 

• Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София;

• Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – София;

• Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – София;

• Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – София;

• Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“ – София;

• Националната финансово-стопанска гимназия – София;

• Националната търговско-банкова гимназия – София;

• Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия Университет -  София;

• Софийската професионална гимназия по туризъм – София;

• Професионалната гимназия по електротехника и автоматика – София;

• Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя;

• Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ – София;

• Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – София;

• Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии – София;

• Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – София

Този проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

 

Материалната база в други 15 държавни професионални училища ще бъде подобрена по силата на втори договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по проект BG16RFOP001-3.002-0008-С01. Той предвижда обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Средствата 15 058 000 лева ще бъдат инвестирани в следните гимназии:

 • Професионална гимназия по химични технологии „Академик Н. Д. Зелинский“ – Бургас
 • Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“ – Сливен;
 • Професионална гимназия по механотехника – Сливен;
 • Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“ – Сливен;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ – Стара Загора;
 • Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора;
 • Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги Стойков Раковски“ – Стара Загора;
 • Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – Казанлък;
 • Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ –Хасково;
 • Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково;

 

 • Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ – Хасково;
 • Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – Ямбол;
 • Професионална гимназия  по икономика „Георги Стойков Раковски“ – Ямбол;
 • Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“