ЕК ЗАПОЧНА ПРОУЧВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Начало » Последни публикации

17.01.2017

Генерална дирекция „Образование и култура“ към ЕК стартира онлайн проучване за европейското дипломно приложение сред висшите училища в ЕС. Българските институции за висше образование ще могат да дадат своите препоръки, предложения и мнения за подобряване на документа и за потенциалната възможност за цифровизацията му.

Електронният въпросник може да бъде намерен на интернет адрес:

https://www.surveygizmo.eu/s3/90022840/Diploma-Supplement-HEIs-survey

Европейското дипломно приложение се издава безплатно от висшите училища у нас на английски или на друг от най-разпространените езици в Европа. То е допълнение към оригинала на дипломата за висше образование и не заменя официалното приложение към нея. Европейското дипломно приложение съдържа описание на същността, нивото, съдържанието и статута на обучението на дипломираните студенти. С него може да се кандидатства във всички висши училища на територията на Европейското пространство за висше образование, в което освен България влизат още 47 държави. С документа може да се кандидатства и за работа както у нас, така и в чужбина. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“