СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

18.01.2017

Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева утвърди адаптиран учебен план за обучение в курсовете за ограмотяване на лица, навършили 16 години, които не са ученици, по проект „Нов шанс за успех“, който се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР).

Основна цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен достъпът на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до реализацията им на пазара на труда.

Според утвърдения учебен план в рамките на 600 учебни часа обучаемите ще придобият знания и умения от началния етап на основната степен на образование по следните учебни предмети: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. За всеки от предметите ще бъдат осигурени учебни програми, а за всеки обучаем – обучителни материали. В края на курса, след положен финален изпит, се организира сертифициране на успешно завършеното обучение, за да могат включилите се по проекта да продължат обучението си в следващ образователен етап.

Курсовете се организират и провеждат от Министерството на образованието и науката по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „НОИР“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“