ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И НОРМИРАНЕТО НА ТРУДА

Начало » Последни публикации

18.01.2017

Проекти на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба за нормирането и заплащането на труда бяха представени на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, проведено в МОН на 17 януари 2017 г.

По време на дискусията бе решено работна група от представители на МОН и на социалните партньори – национално представени работодателски и синдикални организации в системата на средното образование и представители да подготви технически редакции и допълнения на направените предложения към двата проекта за наредби. След това проектите ще бъдат предложени за обществено обсъждане.

Заседанието на Отрасловия съвет бе председателствано от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов. В обсъждането участваха главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директори на дирекции.

 

 

  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“