СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 28 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

Начало » Последни публикации

20.01.2017

Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по процедурите за центровете по върхови постижения и центровете по компетентност по Ос 1 на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ до 28 февруари 2017г. Това решение на Управляващия орган на програмата е взето на основата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, който предвижда възможност за удължаване на срока в случай че три дни преди изтичане на крайния срок няма постъпили проектни предложения. Днес, към 19:00 часа – три дни преди крайния срок за подаване на документи (23 януари, 19:00 часа) в информационната система ИСУН 2020 няма постъпили проекти.

Това решение на Управляващия орган е взето след разговор с министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева при отчитане на искането от страна на няколко научни организации за допълнително време за подготовка на проектите. С оглед на писмото на вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев беше уточнено, че всички поправки на технически грешки са оповестени по съответния ред на сайта на програмата и в системата ИСУН 2020. Двамата вицепремиери и техните екипи са в постоянен контакт за осигуряване на нормалното довършване на процедурата.

Очакванията на МОН са за подаване на максимално голям брой проекти, които в конкуренция да доведат до създаването на силни нови научни центрове.

Вицепремиерът Кунева, която е в Брюксел за представяне на напредъка по оперативната програма, отново подчерта, че не е коректно спрямо учените на България темата да се използва спекулативно за предизборни цели.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“