ОЩЕ 15 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЩЕ БЪДАТ МОДЕРНИЗИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Начало » Последни публикации

26.01.2017

Материално-техническата база ще бъде обновена в още 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област.  Това ще стане по силата на договор между Министерството на образованието и науката за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.   Стойността на проекта е 15 802 000,00 лв.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са: проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро-инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците.

Целта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес, като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев;
 • Професионалната гимназия по строителство,  архитектура и геодезия „Васил Левски“  – гр. Благоевград;
 • Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ – гр. Благоевград;
 • Професионалната гимназия по икономика и туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич;
 • Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил;
 • Професионалната гимназия ,,Акад. С. П. Корольов“ – гр. Дупница;
 • Професионалната гимназия по икономика – гр. Перник;
 • Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник;
 • Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик;
 • Професионалната гимназия по механоелектротехника – гр. Пазарджик;
 • Професионалната гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик;
 • Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Велинград;
 • Професионалната гимназия ,,Велизар Пеев“ – гр. Своге;
 • Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец;
 • Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – гр. Ботевград.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“