МОН И БАН ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

31.01.2017

Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската академия на науките (БАН) заедно ще доусъвършенстват проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания „По-добра наука за по-добра България“ 2025. За това се договориха министър Николай Денков и председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски.

Вариант на стратегията беше внесен в Народното събрание от предишното правителство в края на миналата година, но не влезе в дневния ред на парламентарната комисия по образованието и науката. МОН и БАН ще използват времето до сформирането на новия парламент, за да доработят проекта. 

В Националната стратегия за развитие на научните изследвания трябва да се формулират конкретни цели и да се посочат начините за тяхното постигане, единодушни са министър Денков и акад. Ревалски. Председателят на БАН предложи един от приоритетите в документа да бъде задълбочаването на функционалните връзки между Българската академия на науките и висшите училища. Защото наука се създава не само в БАН като основен научен център, но и в университетите, смятат министър Денков и акад. Ревалски. Предстои среща на ръководството на БАН със Съвета на ректорите на висшите училища в България, на която ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между учените и университетите.

Сред важните цели в Националната стратегия за научните изследвания ще бъдат също кариерното развитие на учените, привличането на млади учени и на учени от чужбина.

Задължително е постигането на целите в стратегията да бъде обвързано с определен финансов ресурс, подчерта министър Николай Денков. Той постави фокуса върху финансирането според постигнатите научни резултати и апелира БАН да бъде активна в търсенето на допълнителни средства за научни изследвания от отрасловите министерства и други извънбюджетни източници.

„Актуализацията на националната стратегия е не просто условие за успеха на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя е златен шанс да се разработи наистина добра концепция, която да очертае ясна посока за развитие на научните изследвания през следващите години“, смята министър Денков.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“