МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ РАЗЧИТА НА ОПИТА НА СВОИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ

Начало » Последни публикации

02.02.2017

Ще разчитам на опита и идеите на всички мои предшественици. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се обърна днес към седем бивши ръководители на МОН, които се отзоваха на поканата му за среща.

Организацията на матурите и управлението на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са задачите, които предишните министри на образованието единодушно посочиха като основни приоритети за мандата на проф. Денков.

„Организацията на зрелостните изпити е сложна и засяга огромен брой хора“, подчерта проф. Даниел Вълчев, министър от 2005 до 2009 г. Към матурите доц. Румяна Коларова (2014) добави и други важни въпроси от средното образование като външното оценяване след VII клас и нововъведения статут на иновативно училище. Меглена Кунева (2016-2017) препоръча особени усилия за справяне с агресията в училище.

Проф. Анелия Клисарова (2013-2014) пък насочи вниманието на новия министър към държавния прием във висшите училища, който през последните години значително надхвърля броя на абитуриентите. Според нея не търпят отлагане и проблемите със специализацията на младите лекари, които сега гонят много от тях в чужбина.

„Управлението на иновациите трябва да премине към МОН. Българската икономика не е заинтересована от иновации. Компаниите, които все пак се интересуват, си ги внасят от чужбина“, категоричен беше проф. Николай Милошев (2013).

Меглена Кунева посочи ОП НОИР като сферата, в която министър Денков е най-силен и може да постигне най-голям напредък в краткия срок на служебния мандат. „Въпреки че науката има най-голяма нужда от тези пари, обществото ще наблюдава най-внимателно програмата в частта й за средното образование“, отбеляза тя. 

Доц. Коларова наблегна на сложната политическа обстановка, в която управлява сегашното ръководство на МОН – предизборна кампания, в която много политически сили посочват образованието като свой приоритет.  

Няма да има промени в организацията и провеждането на външното оценяване и зрелостните изпити, както и при учебниците. Вероятно ще се наложат някои поправки в отделни стандарти, обяви министър Денков. Служебното ръководство на МОН ще се опита да навакса забавянето при някои подзаконови актове, свързани с единодушно приетата Стратегия за висше образование и промените в Закона за висше образование от 2016 г. Съвместно с БАН и висшите училища ще се работи върху Националната стратегия за научните изследвания до 2020 г.

Министър Николай Денков изпрати своите предшественици с подарък – фототипно издание на Българските народни песни, събрани от братя Миладинови. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“