ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

Начало » Последни публикации

24.04.2013

На 24 април 2013 г. в Националната художествена академия, заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова взе участие в пресконференция за представянето на проект „Усъвършенстване на системата за управление в Националната художествена академия, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система”.

Зам.-министър Евтимова поздрави ръководството на НХА за успешната работа по проекта и представи целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”.

Общата цел на проекта е автоматизирането на управленските и административните процеси в Националната художествена академия, оптимизиране на използването на финансови, материални и човешки ресурси и подобряване на системата на управление, чрез въвеждане на Автоматизирана университетска информационна система. Проектът е на стойност 492 752, 41 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В пресконференцията взеха участие проф. Светослав Кокалов, ректор на НХА, проф. Виктор Паунов, ръководител на проекта и зам.-ректор на НХА и Свилена Челебийска – Матеева, експерт „Учебни дейности”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“