МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: СТИМУЛИРАМЕ ИНОВАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

17.02.2017

България стимулира използването на иновативни практики в образователния процес. С новия Закон за предучилищното и училищното образование беше въведен статутът на т.нар. иновативни училища. Вече имаме 203 училища, които кандидатстват за този статут с 226 проекта за училищни иновации. След две-три години тестов период ще разпространим добрите практики навсякъде, каза министърът на образованието и науката проф. Николай Денков днес на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС в Брюксел.

По време на дебата за приноса на образованието за социално сближаване министър Денков изрази убеденост, че няма универсален модел за постигане на високи резултати в образователната система. Необходимо е всяко училище да се адаптира и да отговори на предизвикателствата, свързани с увеличаващото се многообразие в обществото. „В България се съчетават формалното образование, неформалното обучение и обучението на работното място“, обясни той и подчерта, че основите за това са заложени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Министърът благодари на малтийското председателство за актуалните теми на форума. Той изтъкна, че осигуряването на включващо образование и по-силната интеграция на периферните региони, както и разпространението на европейските ценности са пътищата към сплотена и модерна Европа. По думите му съвременното образование изисква съчетаване на различни цели - усвояване на необходимите знания, работа с деца със специални образователни потребности, както и мерки за предотвратяване на радикализацията. Проф. Денков беше категоричен, че това не е задача само на Министерството на образованието и науката (МОН). За нейния успех са необходими усилията и на други институции, бизнеса и неправителствените организации. 

Педагогическите специалисти ще бъдат сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. На дневен ред са инвестициите в тяхното кариерно развитие, новите модели за придобиване на умения и привличането на специалисти към професията.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“