ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА ТРАНСПОРТА НА УЧИТЕЛИТЕ, АКО ПРЕПОДАВАТ В СЕЛИЩА С ДО 30 000 ЖИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

19.02.2017

Държавата ще покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 000 жители. Промяната ще важи със задна дата от 1 януари 2017 г.

В понеделник МОН ще публикува за обществено обсъждане проект за промяна в Наредба №1, която урежда този въпрос, съобщи министър Николай Денков в предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“ по БНР.

Според Закона за предучилищното и училищното образование държавата възстановява пътните разноски на педагозите, само ако училището е в „малко населено място“. Действащата наредба на МОН приема за малки селищата с до 5000 души.  

С предлаганата промяна се определя шест пъти по-висока горна граница на броя жители в „малко населено място“. Тя е резултат от прилагането на специално разработена методика, основана на числеността на населението по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

Отчетени са едновременно два критерия. Първият е разпределението на населението по населени места. Според ГРАО 50 на сто от хората в страната живеят в селища с до 38 000 души.

Втори критерий е броят жители в областните административни центрове в България. Той се прилага, за да не се допусне областен град да попадне в групата на малките населени места. Към декември 2016 г. областният център с най-малък брой жители е Смолян. Там трайно живеят малко над 30 000 души.

В момента държавата покрива транспортните разходи на около 12 300 учители, което е 74% от всички пътуващи педагогически специалисти. След промяната в наредбата ще бъдат обхванати 90% от педагозите, които преподават извън населеното място, в което живеят. Това са над 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“