МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПРИЛОЖНАТА НАУКА

Начало » Последни публикации

20.02.2017

Парите по приоритетната ос за наука от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще подкрепят само приложно ориентирани научни изследвания. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков специално подчерта това на среща с научната общност в БАН днес.

„Учените трябва да убедят обществото, че техните изследвания ще подпомогнат икономиката. Да се знае, че това не са едни изхарчени пари, а инвестиция“, каза министърът. „Това не означава, че някой ще дава пари за правене на кисело мляко, а че ще се подкрепят изследвания например в областта на биотехнологиите, които след това да бъдат комерсиализирани“, посочи проф. Денков.

Той припомни, че фундаменталните научни изследвания могат да бъдат подкрепяни с пари по европейската програма „Хоризонт 2020“ или със средства от националния Фонд „Научни изследвания“.

110 милиона лева от парите по оперативната програма ще отидат за регионални научни центрове. „В момента 80-85 на сто от  финансирането за наука и от научния капацитет са концентрирани в столицата“, аргументира това решение министър Денков. Парите ще отиват не само към университетите, които се намират извън София, а и към регионалните центрове на БАН и филиалите на столичните университети в страната.

До средата на март ще бъде публикувана за обществено обсъждане новата Национална стратегия за развитие на научните изследвания. Тя трябва да бъде приета от новия парламент максимално бързо, стана ясно още на срещата. Стратегията заедно с анализа на съществуващата научна инфраструктура и създаването на Национална пътна карта за научна инфраструктура са задължителни предварителни условия както по ОП НОИР, така и по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. „Ако те не бъдат изпълнени, ще бъдат спрени парите не само по ОП НОИР, но и в частта за наука на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, предупреди министър Денков.

Насоките за кандидатстване за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност повече няма да бъдат променяни, а крайният срок за подаване на проектните предложения остава 28 февруари 2017 г., стана ясно на срещата в БАН „Поредно забавяне би довело до загуба на средства по оперативната програма“, категоричен беше министърът.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“