МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 22. СОУ „Г. С. РАКОВСКИ”

Начало » Последни публикации

23.04.2013

На 23 април 2013 г. министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев посети 22. СОУ „Г. С. Раковски” в София по случай патронния му празник, където участва на Тържествен педагогически съвет.

Министър Милошев изрази радостта си от факта, че отново влиза в училището, което той самият е завършил.
Той поздрави учителите и учениците като изрази удовлетворение от видяното и връчи почетен плакет на директора госпожа Емилия Михайлова за постиженията на ръководеното от нея училище.

Гости на събитието бяха госпожа Ваня Кастрева, началник на Столичния инспекторат по образованието и госпожа Елена Дрехарска, първата класна ръководителка на министър Милошев.

Проф. Милошев и госпожа Кастрева връчиха грамоти на първенците в ученически олимпиади и състезания по различни предмети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“