ЕК И ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ ЩЕ ПОДПОМОГНАТ ДИРЕКТНИЯ ПОДБОР НА ОЦЕНИТЕЛИ НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Начало » Последни публикации

21.03.2017

Европейската комисия и Европейският научноизследователски съвет (ERC) ще съдействат активно за набирането на максимален брой кандидати за оценители на научните проекти за центрове за върхови постижения и за компетентност по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Еврокомисарят за наука, изследвания и иновации Карлос Моедас и председателят на ERC проф. Жан Пиер Бургиньон са поели такъв ангажимент пред министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Те подкрепят неговото решение да се обяви централизиран конкурс за избор на външни независими оценители на научни проекти, каквато е практиката в ЕС.

Разговорите с комисаря Моедас и проф. Бургиньон се проведоха днес в Брюксел, където министър Денков участва в конференцията „ERC: отвъд първите 10 години“.

Проф. Денков благодари за независимата международна оценка на научната и иновационната система на България, проведена по искане на нашата страна през 2015 г. Той информира своите домакини, че препоръките от тази оценка ще бъдат взети предвид при актуализацията на Стратегията за развитие на научните изследвания. Работата по този документ приключва. Предстои той да бъде представен за обществено обсъждане в края на март 2017 г. 

На срещите с еврокомисаря Моедас и проф. Бургиньон беше подчертана важността на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. – тъкмо в периода, в който ЕК ще обсъжда следващата Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2021 – 2028 г. Бяха дискутирани също приоритетите на българското председателство в областта на научните изследвания и иновациите. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“