41 УЧЕНИ И НАУЧНИ КОЛЕКТИВИ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА НАГРАДИТЕ „ПИТАГОР“ 2017 г.

Начало » Последни публикации

12.05.2017

41 учени, научни колективи и организации са предложени за наградите за наука „Питагор“ 2017 г. на Министерството на образованието и науката (МОН). Най-много са  представителите на БАН, следвани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Химико-технологичния и металургичен университет, Техническия и Медицинския университет в София.

Тази година наградите за научни постижения на МОН ще бъдат разпределени в седем категории: за цялостен принос в науката, за млад учен, за утвърден учен в природните и инженерните науки, в хуманитарните и социалните науки, в здраве и медицински науки, за успешен ръководител на международни проекти, за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, за фирма с най-много инвестиции в научна и развойна дейност, както и за значим принос на български учен, работещ в чужбина.
Най-много кандидати има за отличието за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки - 11, за млад учен - 9 и за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати - 5. В категорията „Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина“ са постъпили предложения от университета Гренобъл, университета на щат Ню Йорк (Колеж по екология и лесничейство), Международна школа за висши изследвания – Триест, както и от университет в Дъблин.

Кандидатурите бяха разгледани и оценени от жури, което се състои от наградени в предишни години учени. В категория бяха излъчени до три номинации на база наукометрични данни, цитирания с импакт фактор и др. Имената на носителите на отличията за наука „Питагор“ ще бъдат обявени на церемонията по награждаване, която ще се проведе на 18 май 2017 г. в Софийския университет.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“