МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ДАДЕМ НА УЧИТЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ СВОБОДА ЗА ДЕЙСТВИЕ

Начало » Последни публикации

16.05.2017

 

Министерството на образованието и науката ще бори неграмотността с решителни мерки и мотивирани учители. Такава заявка направи министърът на образованието и науката по време на първата си пресконференция, на която обяви приоритетите си.  С него сега ни среща репортерката Александра Михайлова. Добър ден и на двамата!

Добър ден на Вас и на Вашите слушатели.

За първото интервю на министър Вълчев в качеството му на министър – Ликвидиране на неграмотността и задържане на децата в училище. Това са основните Ви приоритети. Как ще го направите?

Това не е кампаниен, а перманентен приоритет. В програмата на правителството, респективно в приоритетите на Министерството на образованието и науката  личи акцентът върху образованието. Не знам дали е имало друга програма с толкова силен политически иакцент бюджетен ангажимент към образованието. Мерките са множество. Рецептата е доста по-сложна, но в опростения й вариант звучи – решителни мерки за вкарване на всяко дете в детска градина,  в училище, задържането му  и образоването му плюс мотивирани учители, които да направят това.

Кажете министър Вълчев  какво точно означава това, по какъв начин ще се справите? Може да дадете пример с някое село. Вие работите в това министерство, някое село с ромските деца, как ще повишите неграмотността и ще закарате децата на училище.

Аз бих допълнила въпроса и по следния начин – не само в някое село, ами и в София. Има родители, които все още не знаят, че задължителната предучилищна подготовка е вече двугодишна.

Върху няколко мерки ще акцентирам. Първо, ще имаме механизъм за междуинституционална координация, министрите и институциите ще работим заедно ежемесечно. Това е заръка и на министър-председателя. До края на юни ще бъде одобрен този механизъм, преди началото на учебната година ще направим екипи във всяка община, във всяко населено място, които да имат задължението да вкарат всяко дете в образователната система. Особено тези от уязвими групи, като започнем от детските градини. Изключително важно е да обхванем в детските градини тези деца, чиито майчин език не е  българският, и децата чиито родители са с ниско образование. Обикновено това са децата, които имат най-големи образователни дефицити още на входа на първи клас. Мотивираните учители следва да преодолеят тези трудности при тези деца, мотивираните учители са най-важният фактор за образоването на децата.

Аз не разбрах, ще ги карате да ходят по ромските семейства, в ромските къщи да обикалят и по този да се молят децата да бъдат пратени в детски градини, така ли?

Това е една от задължителните мерки, и в момента го правят учителите в много населени места, учителите в детските градини, училищата. Това, което ще покажем ние по-силни междуинституционални усилия, ще направим преглед на нормативната уредба, ще  предложим обвързване на допълнителен брой  права, помощите с посещението в училище, в задължителната предучилищна и училищна възраст.

Така обаче няма ли да изкривим пак нещата? Знаете за случаите, в които учителите обикалят, записват различни деца на книга, те обаче не посещават училище, просто защото по този начин учителите печелят по-голям бюджет за училището, за детската градина?

Темата за промяната на делегираните бюджети е една от нашите задачи. Ние ще направим промяна в системата, във всички случаи обаче ще продължи да зависи, макар и в по-малка степен, финансирането от броя на децата, ще зависи и от това доколко са подобрени показателите  за отпадане, доколко са подобрени образователните резултати  на децата в съответната  образователната институция.

Ще мерите резултатите им от изпитите, националните предполагам?

Да.

Друго нещо, което казахте по време на пресконференцията е, че ще се направят промени в държавните образователни  стандарти, за да се облекчи бумащината, с която се занимават учителите, цитирам Ви, като се започне със стандарта за приобщаващото образование. Кое налага тези промени? Няма дори година откакто влязоха тези стандарти?

Ние ще направим преглед и промяна в държавните образователни стандарти с участието на учителите, социалните партньори, неправителствения сектор. Една от целите ни е да премахнем бюрокрацията, да облекчим учителите, да им дадем повече свобода за действие. Най-големи дискусии предизвика стандарта за приобщаващото образование, както казахте.  Миналата година министерството трябваше да подготви над 30 подзаконови нормативни актове за прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование. Всяко нещо има нужда от подобрение, от корекции, може би то не е направено по най-добрия начин от първия път. Така че ще направим критична преоценка и ще предложим промени.

Как ще се справите със застаряващите учители? Това е един проблем, който чука на вратата всяка година.

До 8 г. половината от настоящите учители ще навлязат в пенсионна възраст. Основното предизвикателство в краткосрочен и дългосрочен план пред нас е да осигурим системата с добри и мотивирани учители. Увеличаването на възнагражденията е основната мярка за това.  Ние трябва да направим така, че повече хора с по-високи образователни резултати на изхода на гимназиален етап да се включат в педагогическо образование  и педагогическа професия. Това е гаранция, че в бъдеще ще имаме по-добри образователни резултати, по-добри  ученици  и кадри за всяка една професия.

Защо смятате, че с увеличението на учителските заплати с някакъв процент – 15,20,30, 50%, те ще бъдат по-мотивирани да работят?

Учителската заплата е един от основните мотиватори. Увеличението ще бъде общо и диференцирано. Диференцираното увеличение трябва да ги накара да полагат повече усилия. Международните проучвания показват, че страните с по-високи образователни резултати са тези, в които учителите са с по-високи възнаграждения от средното възнаграждение за страната в педагогическото образование и професия се включват ученици с по-добри резултати на изхода на гимназиалното образование.

Агресията как ще борите, г-н Вълчев? Няма да забравя една майка, която каза „Аз си изпратих детето на училище, не на война“ и детето й не се прибра.

За съжаление няма единична мярка. Има няколко мерки, които ние можем да приложим с хоризонт началото на учебната година и да кажем, че сме се справили с този проблем, а той е комплексен и изисква реализирането на множество мерки. Не може само учителят да се справи, не може и само родителят – трябва да работим заедно за преодоляването на проблема.

По какъв начин обаче, всички сме осъзнали, че има огромен проблем с агресията в училищата? Вчера също има случай на деца, които са се сбили.

На първо място ще инструктирам началниците на регионалните управления по образованието да проверят доколко организационната дейност в училище е на необходимото ниво, да дадат препоръки на директорите. Това е най-краткосрочната мярка. Останалите са за цялостно подобряване на социалната среда, за работата с родителите. Всичко, което сме записали в плана за преодоляване на агресията, работим с психолози. Миналата седмица имахме среща с психолози – те самите казаха, че това е един продължителен процес, ефектите при който се получават с натрупване на педагогически усилия.

Четох, че сте казали, че ще бъдат увеличени психолозите в училищата – на какъв принцип?

Увеличението на психолозите в училище е ангажимент, който имаме и във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование. Съобразно бюджетните възможности ще ги увеличаваме с предоставяне на допълнителни средства и нормативна разпоредба.

За една от най-важните теми да Ви попитам – учебниците – оказва се, че и тази година е възможно тези два випуска, които тази година ще бъдат 2 и 6 клас, да влязат в класните стаи без учебници. Защо се получи така отново?

Ще имаме учебници за 1 и 5 клас на 15 септември, т.е. първокласниците ще имат буквари на чина си. Сроковете и регламентираната процедура предполагат два етапа на оценка, които изискват технологично време. Това, което заварих в министерството като график е към 14 септември да имаме сключени договори с издателите от 15-ти да започне доставката. Ние направихме среща с издателите, опитахме се допълнително да оптимизираме графика, със сигурност в някои училища няма да могат да бъдат доставени към 15 септември…

 Говорим за 2 и  6 клас…

Говорим за 2 и 6 клас. Може би на по-отдалечени училища, където логистиката предполага повече време за доставка, може би някои издателства ще се забавят с отпечатването. Продължаваме работата с тях. При всички случаи това няма да попречи на стартирането на учебната година, тъй като издателите се ангажираха за не дългия период на забавяне, когато имаме преговор на учебен материал да доставят електронни учебници. А там, където такива не са одобрени уроците да са в електронен вариант.

И най-голямото събитие, което Ви предстои тазинационалното външно оценяване след 7 клас. Има ли нещо, което Ви притеснява? Предполагам ще има колеги, които ще кажат, че са си купили отговори и т.н.

Разбира се, всяка година подхождаме с необходимата тревога и отговорност, всяка година правим подобрения, които да намалят възможностите за преписване, да подобрят контрола върху изпитните работи. Тази година правим държавния зрелостен изпит на модули, децентрализирано правим оценяването. Никога нямаме абсолютна увереност, че всичко е наред. Грешки могат да бъдат допуснати, пробиви могат да бъдат направени.

 Г-н Вълчев, след 4 години как ще изглежда образованието у нас?

Надявам се повече български граждани да имат доверие в образователната система. Учениците да бъдат с по-добри резултати, да има по-малко отпаднали ученици, повече мотивирани учители.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“