МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ УЧАСТВА В СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Начало » Последни публикации

30.05.2017

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министрите с ресор научни изследвания и иновации на държавите членки на ЕС обсъдиха създаването на Европейски съвет за иновации на днешното заседание на Съвета на ЕС по Конкурентоспособност. Те се обединиха около мнението, че са необходими увеличаване на частното финансиране за иновации и варианти за подобряване на условията за привличане на частни капитали.

Европейската комисия ще изготви мерки за осигуряването на рискови фондове за стартиращи предприятия, различни от съществуващите в момента по Хоризонт 2020 и ЕСИФ. С тях трябва да се гарантират капитал за рискови иновации и демонстрационни проекти в размер на 1, 5 или 10 милиона евро. Представителите на ЕК бяха категорични, че няма среда за предоставянето на грантове в размер на 50 милиона евро и повече, които да подпомогнат разрастването на обещаващи предприятия.

На заседанието днес министрите обсъдиха и възможностите за подобряването на ефекта от публичните инвестиции в научните изследвания и иновациите.  Оптимизацията може да стане чрез по-качествени реформи и мерки в поемане на риска, свързан с научни изследвания и иновации и увеличаване на частните инвестиции. От българската делегация изтъкнаха, че е важно сътрудничеството с регионалните власти и индустрията за идентифициране на възможностите за внедряване и оползотворяване на научни резултати и иновационни продукти.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“