МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА СТИМУЛИРАМЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА РАБОТЯТ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Начало » Последни публикации

02.06.2017

„Един от основните приоритети в управленската ни програма е да стимулираме повече млади хора да работят като учители в по-малките населени места в страната, където има ученици от уязвими групи.“ Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с директори на училища и детски градини от област Кърджали, представители на местната власт и заместник-председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Той подчерта важната роля на учителите при работата с деца в риск от отпадане от образователната система, както и с онези, чиито майчин език не е български.

На тези ученици трябва да се помага повече, така че да бъдат задържани в училище и да получат добро образование. „В учебните програми сме заложили достатъчно изучаване на български език. Имаме и допълнителни часове по различни проекти, които биха помогнали за преодоляване на трудностите в обучението", каза министърът и потвърди ангажимента на правителството за увеличение на учителски заплати в цялата страна.

Министър Вълчев обясни, че в следващата бюджетна програма ще има промяна на делегираните бюджети, чрез която да бъдат подпомогнати по-малките училища и училищата в отдалечените райони. Идеята е те да получат повече ресурси за обхващане и задържане на децата в образователната система. В този процес ще се включат и институции като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Комисията за борба с противообществените прояви и др. Министерството на образованието и науката (МОН) ще предложи междуинституционален механизъм за взаимодействие. Красимир Вълчев заяви, че в обсъждането и изпълнението му голяма роля ще изиграят и общините.

Преди срещата днес министър Красимир Вълчев откри реновиран корпус за практическо обучение по готварство и ресторантьорство в Професионалната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Момчилград. Той изрази надежда, че новата база ще донесе удовлетворение за учениците и учителите.

Министърът допълни, че МОН подпомага обновяването на професионалните училища по различни проекти и програми. „Професионалното образование е сред приоритетите ни. Намерението ни е привлечем повече ученици да се включат в него“, каза още той.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“