НАД 9 МЛН. ЛВ. ПО ОП „НОИР“ ЩЕ ОТИДАТ ЗА ПОДКРЕПА НА МЛАДИ УЧЕНИ

Начало » Последни публикации

08.06.2017

Младите учени, докторантите, постдокторантите и специализанците в България ще бъдат подкрепени с над 9 милиона лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта е да се стимулира интересът на младите хора към научните изследвания, както и да се повиши квалификацията на  преподавателите във висшите училища.

Нови 7 договора на обща стойност 4 110 265,10 лв. са сключени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от Оперативната програма.

Европейско финансиране получават шест висши училища и един институт. Това са  СУ „Св. Климент Охридски“ - Факултет по химия и фармация, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ - Факултет по славянски филологии, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Лесотехнически университет и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН.

През април тази година стартира изпълнението на други 10 проекта по процедурата, които са на обща стойност 5 024 842, 44 лв. Бенефициенти са Химико-технологичен и металургичен университет,  Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, УНСС, Национален военен университет „Васил Левски“, Международно висше бизнес училище, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Технически университет - София, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет „Медицина“ към Медицински университет – Плевен  и Институт по физикохимия към БАН. 

Общото финансиране от ОП НОИР за 17-те договора е над 9 милиона лева. Чрез проектите се предоставя възможност за привличане към науката на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти, като им се осигуряват конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие, мобилност и подходяща работна среда, както и по-добри условия за заетост в сферата на научноизследователската и развойна дейност. Средствата ще бъдат инвестирани и за участие в национални и международни научни форуми и обучения, в образователни програми, ориентирани към научните изследвания и укрепване на потенциала на младите хора да извършват изследователски дейности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“