КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРЕД СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ: ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ МИ Е РАЗВИТИЕТО И ЗАДЪРЖАНЕТО НА МЛАДИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

16.06.2017

Един от приоритетите ми като министър е развитието и задържането на младите преподаватели във висшите училища, заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседание на Съвета на ректорите в Пловдив. По думите му това трябва да се случи паралелно с промяната на модела на финансиране на висшите училища, в контекста на управлението им, както и на реформите, които Министерството на образованието и науката прави в тази сфера. Това е една от мерките, чрез които младите преподаватели ще бъдат задържани по-дълго в българската образователна система. Министър Вълчев посочи, че останалите му приоритети в сферата на висшето образование ще бъдат свързани със стратегическите предизвикателства, пред които са изправени висшите училища - преструктуриране и адаптиране на системата към работа с по-малко студенти и към промените в пазара на труда.

Той поиска до края на октомври университетските ръководства да изготвят своя визия за развитие през следващите 10-15 г. Министърът обясни, че значителното намаление на студенти в последните три години изправя висшите училища пред предизвикателството да намерят и развият най-добрите си направления. „Университетите трябва да оптимизират профилите си, да се съсредоточат върху професионалните си направления с най-висока оценка за качество и най-голяма реализация на пазара на труда. Системата ще се адаптира за работа с по-малко студенти“, заяви Красимир Вълчев и допълни, че не е задължително да се закриват университети. Почти всички имат силни професионални направления, чиито кадри са традиционно търсени от работодателите. В същото време всички висши училища в последните 20 г. са започнали да обучават по неприсъщи за тях специалности.

Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев изрази благодарност към министъра, че е отворен за съвместна работа по проблемите на висшето образование. Министър Вълчев пък увери, че ще продължи диалога с ректорите по реформите, свързани със Стратегията за развитие на висшето образование и Закона за развитие на академичния състав.

По-късно пред журналисти министърът коментира повишението на учителските заплати. „Двойното увеличение е записано в програмата на правителството и показва ясен ангажимент към преподавателите. Дадохме ясна заявка, че той ще бъде изпълнен по два начина“, обясни Красимир Вълчев. От 1 септември 2017 г. ще бъдат осигурени средства за увеличение с 15%. Със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. е предвидено повишаване на разходите за образование в частта за заплати с по 330 млн. лв. на година. Вероятно двойното увеличение ще е факт през 2021 г. Част от него ще бъде диференцирано, друга част – общо за всички преподаватели.


Министърът смята, че педагогически специалисти трябва да стават учениците, които завършват гимназия с по-добри резултати. „Международните анализи показват, че това е ключов фактор. Ако има учители с по-добри образователни резултати, те ще преподават по-качествено. Те могат най-много да помогнат с възпитание, образоване на децата и интегриране на учениците от уязвими групи“, каза още той.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“