МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

19.06.2017

Вие къде и какво сте учили, господин Вълчев?

Учил съм „Финанси“ в Икономически университет – Варна.

Как протичаха там изпитите?

Смея да твърдя, че преподавателите бяха доста взискателни. Изпитите протичаха така, както трябва да протичат.

Такова нещо случвало ли Ви се е, да Ви кажат, ако искате 3, ако искате 4… срещу празни, никакви знания…

Не.

Имате ли обяснение защо 80 или 90% от един поток от студенти, които се предполага, че са влезли там не заради хартийката, на която пише „Диплома за висше образование“, а заради знанията, които после ще им носят някакви дивиденти и защо просто са си тръгнали срещу празни знания? Показали са празни знания, а са си тръгнали срещу тройка или четворка. Имате ли обяснение за този феномен?

Това, което можем да кажем е, че висшите училища винаги реагират, когато такъв проблем стане публичен. Може би нещо липсва, за да реагират всеки път, преди проблемът да е станал публичен. Това е разговор, който трябва да проведем с тях. Моите наблюдения показват, че всички случаи на безотговорно, непрофесионално отношение от страна на преподаватели, които са станали публични, те са реагирали. В този смисъл има тази отговорност академичните ръководства да опазят имиджа си.

Ако бяхте на мястото на ректора на УНСС, щяхте ли да накажете този студент?

Очевидно в конкретния случай дискусионният въпрос е защо е наказан студентът. Моето лично мнение е, че това решение е неуместно, то излъчва сигнал за въздържане от оплакване в публичното пространство. Да, може би формално студентът е нарушил правилата, но и ние трябва да осъзнаем, че не живеем във времената на традиционната институционалност, така да се каже, при която ние можем да затворим информацията в рамките на една общност…

Има ли друга държава като България, в която поговорката „Преклонена главица сабя не я сече“ е издигната в култ?  Май няма. Такива ли трябва да са младите хора?

Лесно е да разберем, че в днешно време нищо не остава скрито. Това за мен е кауза пердута, да се опитаме да управляваме информацията по този начин.

Да я заметем под масата…

Не, не мисля, че се замита под масата. Ако питате академичните ръководства, ще видите, че в почти всички случаи са реагирали, преди да са станали публични, има вътрешни механизми за разрешаване на проблемите. Но въпреки това нямаме гаранции, че един случай няма да стане публичен…

То май по-големият проблем е, че случаят е станал публичен, а не че има случай. Това е малко тъжно. На Вас харесва ли Ви академичният дух в българските университети и по-специално това, което видяхте, например на пресконференцията, на която, след като камерите бяха изключени, едни дами започнаха да обясняват, предполага се преподаватели, с особено отношение към науката, към истината, към знанието… започнаха да обясняват на нашия колега „и вие учите в УНСС, какви ги вършите?“… Харесва ли Ви това, което видяхте като дух, академичност видяхте ли в това?

Не съм видял конкретните кадри. Моят разговор е предимно с ръководствата на висшите училища, предимно с ректорите, и мога да Ви кажа, че имаме много откровени и ползотворни разговори. Заедно сме загрижени как ще се развият висшите училища, висшето образование като цяло. Ректорите и аз сме временно определени хора, които управляват висшето образование, респективно институциите.

Излезе ли влакът от коловоза, бъдете честен? Тези т.нар. делегирани бюджети, които носят пари, всеки един студент, влязъл в университета носи конкретна сума на година в бюджета на университета от държавния бюджет. Излязъл ли е влакът от коловоза, в момента, в който ние имаме толкова много университети? СУ остава с незаети места. Проверявах вчера, родени сме в една година – 1975 …

Тогава е имало 150 000 деца…

В СУ се влизаше минимум с петица за специалностите, за които аз съм кандидатствала. Сега се влиза с изпит от матура, с всички условности матурата как е взета и дали оценката е равна на знанията.

Преди 1990 г. в системата на висшето образование са приемани 30% от завършващите гимназия. Днес над 75%...

Каква стойност има това висше образование? Тази масовизация…

Масовизацията на висшето образование е обща политика. Друг е въпросът дали не сме отишли в другата крайност на махалото. Що се отнася до броя на висшите училища, още по времето на социализма е взето решение да бъде създадена предимно мрежа от специализирани държавни висши училища, което означава, че всяко висше училище има своето място на картата на висшето образование. Проблемът е след това, че след 1990 г. всички започнаха да обучават по много неприсъщи професионални направления.  Мрежата се универсиализира, профилът им се универсиализира. Днес това, което показва нашата оценка е, че повечето професионални направления, които са създадени след 1990 г. са с ниско качество и реализация. Т.е., ние имаме една добре създадена мрежа от преди 1990 г., но в последствие екстензивното разрастване е довело до влошаване на…

Моля Ви, бъдете честен, създаването на филиали на големи университети, множество филиали и създаването на много нови университети от всякакво естество..

Нови са само част…

Да, точно така. Те средство за източване на бюджет ли са? Защо, когато един университет не може да набере студенти, защото децата са по-малко, не намали бройките и не концентрира всичките си усилия върху тези малко студенти, които да излязат качествено подготвени, защо се раздуват?

Точно това правим последните години – преструктурираме приема и финансирането, настройваме системата към това да работи  с по-малко студенти, по-голямо да е финансирането на един студент в зависимост от качеството на обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда. За едно и също висше училище намаляваме финансирането за някои професионални направления, увеличаваме за други. Тази политика вече дава своите резултати, това се прави и на ниво професионални направления.

Как ще накарате един университет да намали бройките си, които обявява за прием при условие, че това ще значи със сигурност по-малко пари за университета?

Да, последните две години с по 15% категорично се намалява приема в УНСС. Но в същото време чрез увеличаването на дела на финансирането в зависимост от комплексна оценка на качество ние предоставяме повече средства. Това, разбира се, не е на всички висши училища или за всички професионални направления, само тези, които са с висока оценка. И делът на това финансиране се увеличава ежегодно, предвидено е то да достигне 60% през 2020 г.

Високата оценка, ако е постигната със знания срещу празни странички?

За съжаление ние нямаме такава всевиждаща система за оценка, която да проникне до последния изпит… в УНСС през тази сесия има 1900 изпита…

Оставете УНСС. Аз мисля, че проблемите на висшето образование не са просто в УНСС – ако трябва да се решават, ще се решават навсякъде.

Това исках да ви кажа, че едното е политиката, която правим – тя създава най-общите стимули да се обучават по-малко студенти срещу по-добри условия, по-добро качество, по-добра реализация, но вътре, втората част от въпроса е вътре какво се случва във висшите училища. Това е въпрос на разговор с ректорските ръководства. Те трябва да бъдат безкомпромисни към всички случаи на безотговорно и непрофесионално поведение от страна на преподавателите.

И ние така си мислехме, но тук има наказан човек, защото е огласил проблема. Какво гласи наредбата за оценяване? Разглеждам Фейсбук страницата – Как на изпит ще се вписва текуща оценка? След като се явява на изпит се пише оценката на изпита и текущата вече не важи. Това в контрааргумент срещу аргументите на проф. Докова, която, след като свиква изпит, значи текущата оценка оттук-насетне няма никакво значение. Още едно зрителско мнение – иска се оставка на ректора на УНСС проф. Статев. Защо единствено на УНСС се позволява приемът да е по направление, а не по специалности, както е постановката на Закона за висшето образование и това не се отразява на акредитационната оценка? Това са много специализирани въпроси…

Приемът в професионално направление „Икономика“ не е регулиран.

Разнопосочни са мненията, но основно в публичното пространство мненията са като че ли в подкрепа на това момче и нещо трябва да се промени, очевидно, навсякъде. Съгласен ли сте с неговата идея да се видите наесен със студенти, с неправителствени организации и да си кажете честно нещата.

Темата какво се случва вътре във висшите училища е една от основните, ако искаме по-нататък да укрепваме имиджа и да имаме предпоставките за качествено обучение, така че една такава дискусия е задължителна. Аз поемам ангажимента тя да се случи.

Искам да използвам възможността, че сте тук, за да си поговорим малко и за първокласниците. Може би сте наясно, със сигурност знаете по-добре и от нас, и от зрителите ни, че в България е много по-трудно да станеш първокласник, отколкото да завършиш УНСС, например. Степента на трудност е от несравними величини и с усмивка, но и с малко тъжна констатация, го казвам.

Места има за всички първокласници във всички градове. Дефицит на места има в определен брой училища и невъзможност да се възползват някои родители от правото на най-близкото училище. Това е конкретният случай. Факт е, че предходни години сме имали злоупотреби с адресни регистрации, но тази година като че ли стимулите са по-големи, защото критерият близост стана основен.

Оказа се, че има фалшиви адресни регистрации, за да може едни родители да удостоверят там, където не живеят.

За съжаление това най-вероятно е факт, проверките го показват. Имаме голям брой деца на едни и същи адреси, надомна работа. Това, което трябва да направим е промяна в наредбата, респективно Столична община в своите правила. Ще въведем уседналост, ще приемем постоянният адрес за водещ.

Но тази година е пропусната?

Пропусната е, за съжаление.  Това, което можем да направим е да увеличим броя на учениците в паралелка, там, където има възможност да разрешим допълнителни паралелки. Но най-вероятно пак ще останат ученици и родители, които няма да могат да се възползват от правото за най-близко училище.

Думата измама някак си от първи клас съпътства нашето образование… като стигнем до висшето образование пак за измама става въпрос… много горчиви констатации.

В системата има над 4000 институции. Има 90 000 заети само в системата на предучилищното образование, учители. В УНСС  22 000 души работят и учат в него, то е като един малък град. 1900 изпита има само тази сесия. Така че подобни случаи са неизбежни, въпросът е как да ги редуцираме. Факт е, че част от тях са индикация за по-големи проблеми и ние го знаем това.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“