ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ ОТКРИ MЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ НАСОКИ В ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ В НАУКИТЕ“

Начало » Последни публикации

20.06.2017

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов откри четвъртата международна конференция „Нови насоки в приложенията на диференциалните уравнения в науките“ („New trends in the Applications of Differential Equations in Sciences“ - NTADES 2017), която се организира от Института по математика и информатика – БАН (ИМИ) и секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ към него.

Четвъртата международна конференция NTADES 2017 се провежда със съдействието на Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), което играе важна роля за интердисциплинарното сътрудничество между приложната математика, инженерните науки и технологиите.

Повече от 50 математици от Япония, Италия, Германия, Русия, Израел, Индия и др. участват във форума. Основните теми на докладите са в областта на математическа физика, математическа биология, финансова математика, механика, дробен анализ, невронауки и др.

Пленарни доклади ще изнесат проф. Александър Домошнитски от Университета в Ариел, Израел, проф. Роналд Тетцлаф от Технически Университет, Дрезден, Германия, проф. Емил Маноах от Института по Механика при БАН, акад. Петър Попиванов от ИМИ-БАН и проф. Владимир Георгиев от Университета в Пиза, Италия и ИМИ-БАН.

Конференцията се провежда от 18 до 22 юни 2017 г. в Института по математика и информатика на БАН и е посветена на 70-годишния юбилей на Института и 50-годишния юбилей на секция „Диференциални уравнения“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“