МОН ОБЯВИ ОЦЕНКИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ВТОРИ И ШЕСТИ КЛАС

Начало » Последни публикации

22.06.2017

54 проекта на учебници и учебни помагала за втори клас и 85 проекта за шести клас получиха обща оценка, че съответстват на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Оценките бяха обявени в открито заседание пред вносителите в МОН.

Тези проекти ще бъдат оценявани от учители дали могат да се приложат в училище и едва тогава министърът ще одобри учебниците, по които ще могат да учат децата.

За втори клас бяха разгледани проекти по общообразователните учебни предмети български език и литература, английски език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.

Вносителите, чиито проекти за учебници за второкласници са одобрени на първия етап от оценяването, са:

 1. ИК „Анубис“ ООД – 5 бр.
 2. „Архимед 2“ ЕООД – 1 бр.
 3. „Бит и техника“ ООД – 4 бр.
 4. „Булвест 2000“ ООД – 6 бр.
 5. „Булвест 2000“ ООД - ИК „Анубис“ ООД - Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ – 1 бр.
 6. „Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ – 1 бр.
 7. „Едюкейшънъл център“ ЕООД – 1 бр.
 8. „Изкуства“ ЕООД – 2 бр.
 9. „Издателство Питагор“ ООД – 2 бр.
 10. „Клет България“ ООД – 3 бр.
 11. „Колибри“ ООД – 3 бр.
 12. „Макмилан Пъблишърс Лимитид“ – 1 бр.
 13. „Оксфорд Юнивърсити Прес“ – 1 бр.
 14. „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ – 1 бр.
 15. „Просвета Плюс“ ЕООД – 6 бр.
 16. „Просвета-София“ АД – 9 бр.
 17. ИК „Рива“ АД – 4 бр.
 18. „Силигард“ ЕООД – 1 бр.
 19. ИК „СКОРПИО ВИ“ ЕООД – 1 бр.
 20. „Юнивърс“ ЕООД – 1 бр.

За шести клас са разглеждани внесените проекти на учебници по български език и литература, английски език, италиански език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.

Вносителите, чиито проекти, съответстват на стандарта,  са:

1.         ИК „Анубис“ ООД – 9 бр.

2.         „Архимед 2“ ЕООД – 3 бр.

3.         ИК „Анубис“ ООД - „Булвест 2000“ ООД – 1 бр.

4.         ИК „Анубис“ ООД - „Булвест 2000“ ООД - Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ – 1 бр.

5.         „БГ Учебник“ ЕООД – 1 бр.

6.         „Бит и техника“ ООД – 1 бр.

7.         „Булвест 2000“ ООД – 9 бр.

8.         „Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ – 2 бр.

9.         Учебен център „Диоген“ ЕООД – 2 бр.

10.       „Домино“ ЕООД – 1 бр.

11.       „Едюкейшънъл център“ ЕООД – 5 бр.

12.       „Изкуства“ ЕООД – 2 бр.

13.       „Институт за образователни политики Архимед и Диоген“ ООД – 1 бр.

14.       „Клет България“ ООД – 3 бр.

15.       „Колибри“ ООД – 2 бр.

16.       „Макмилан Пъблишърс Лимитид“ – 1 бр.

17.       „Нова звезда - 2000“ ЕООД – 1 бр.

18.       „Оксфорд Юнивърсити Прес“ – 1 бр.

19.       СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и с-ие – 3 бр.

20.       „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ – 1 бр.

21.       „Просвета АзБуки“ ЕООД – 3 бр.

22.       „Просвета Плюс“ ЕООД – 10 бр.

23.       „Просвета-София“ АД – 14 бр.

24.       ИК „Рива“ АД – 3 бр.

25.       САНПРО ООД – 1 бр.

26.       „Силигард“ ЕООД – 1 бр.

27.       ИК „СКОРПИО ВИ“ ЕООД – 2 бр.

28.       „Юнивърс“ ЕООД – 1 бр.

Утре в открито заседание ще бъдат обявени общите оценки на проектите за осми клас, както и за учебниците по чужд език по съответните нива от общата европейска езикова рамка.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“