МОН ОБЯВИ ОЦЕНКИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСМИ КЛАС

Начало » Последни публикации

23.06.2017

81 проекта за учебници за осми клас по всички общообразователни предмети получиха обща оценка, че съответстват на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Проектите са внесени от:

ИК „Анубис“ ООД – 12 бр.

„Архимед 2“ ЕООД – 2 бр.

ИК „Анубис“ ООД - „Булвест 2000“ ООД – 1 бр.

ИК „Анубис“ ООД - „Булвест 2000“ ООД - Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ – 1 бр.

„БГ Учебник“ ЕООД – 2 бр.

„Булвест 2000“ ООД – 12 бр.

„Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ – 2 бр.

Учебен център „Диоген“ ЕООД – 2 бр.

„Домино“ ЕООД – 1 бр.

 ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков“ – 1 бр.

„Изкуства“ ЕООД – 3 бр.

 СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и с-ие – 5 бр.

 „Просвета АзБуки“ ЕООД – 3 бр.

„Просвета Плюс“ ЕООД – 5 бр.

„Просвета-София“ АД – 21 бр.

„РЕГАЛИЯ 6“ ЕООД – 2 бр.

Издателство САНПРО  – 3 бр.

ИК „СКОРПИО ВИ“ ЕООД – 2 бр.

„Сънрей Профешънъл“ ЕООД – 1 бр.

За различните нива от общоевропейската езикова рамка по чуждоезиково обучение на държавния образователен стандарт съответстват 38 проекта на учебници и помагала.

За достигане на ниво В 1.1 и ниво А2 съответстват проекти на учебници и помагала по английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език, внесени от:

„Едюкейшънъл център“ ЕООД – 4 бр.

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева“ – 1 бр.

„Клет България“ ООД – 6 бр.

„Колибри“ ООД – 4 бр.

„Макмилан Пъблишърс Лимитид“ – 1 бр.

„Оксфорд Юнивърсити Прес“ – 2 бр.

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ – 2 бр.

„Просвета-София“ АД – 3 бр.

„Юнивърс“ ЕООД – 1 бр.

За ниво А 2 от ОЕЕР, обща оценка за съответствие са получили проектите, внесени от:

„Едюкейшънъл център“ ЕООД – 2 бр.

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева“ – 1 бр.

„Издателство Велес“ ООД – 1 бр.

 „Клет България“ ООД – 2 бр.

„Колибри“ ООД – 3 бр.

„Макмилан Пъблишърс Лимитид“ – 1 бр.

„Оксфорд Юнивърсити Прес“ – 1 бр.

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ – 1 бр.

 „Просвета-София“ АД – 1 бр.

 „Юнивърс“ ЕООД – 1 бр.

На 22 юни 54 проекта на учебници и учебни помагала за втори клас и 85 проекта за шести клас получиха обща оценка, че съответстват на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Оценките бяха обявени в открито заседание пред вносителите в МОН.

За втори клас бяха разгледани проекти по общообразователните учебни предмети български език и литература, английски език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество. Те са внесени от 20 издателства.

За шести клас са разглеждани внесените от 28 издателства проекти на учебници по български език и литература, английски език, италиански език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.

Всички проекти ще бъдат оценявани от учители дали могат да се приложат в училище и едва тогава министърът на образованието и науката  ще одобри учебниците, по които ще могат да учат децата във втори, шести и осми клас през следващата учебна година.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“