СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

28.03.2013

Към 28 март 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Христо Ботев"– с. Кукорево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
27 март 2013 г.

Към 27 март 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Христо Ботев"– с. Кукорево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
26 март 2013 г.

Към 26 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната. Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ "Васил Левски" - с. Тенево, област Ямбол 
ОУ "Христо Ботев" - с. Кукорево, област Ямбол 

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
25 март 2013 г.

Към 25.03.2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Васил Левски", с. Тенево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
22 март 2013 г.

Към 22.03.2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Васил Левски", с. Тенево, област Ямбол.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
19 март 2013 г.

Към 19.03.2013 г. учебният процес е преустановен в СОУ "П.Р.Славейков", гр. Кричим, област Пловдив.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
18 март 2013 г.

Към 18.03.2013 г. учебният процес е преустановен в 16 училища в страната.

Поради влошена метеорологичнa обстановка учебен процес не се осъществява в:
Габрово - 15 училища
Пловдив, гр. Кричим – СОУ "П.Р.Славейков"

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
15 март 2013 г.

Към 15.03.2013 г. преустановен учебен процес има в седем области.

Поради влошена метеорологичнa обстановка учебен процес не се осъществява в:
Габрово - 24 училища
Пловдив, гр. Кричим – СОУ "П.Р.Славейков"
Сливен, с. Соколарци - ОУ "Хаджи Димитър"

Във всички тези училища е създадена организация и са предприети дейности по отстраняването на нанесените щети с цел осигуряване на условия за протичане на нормален учебен процес в понеделник.

Поради висока заболеваемост не се води учебен процес в:
Варна, с. Ценово – ОУ "Христо Ботев"
Разград, гр. Веселец - ОУ "Христо Ботев"
Разград, гр. Сейдол - ОУ "Виделина"
Русе, гр. Сеново – ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Силистра, с. Окорш – СОУ "Йордан Йовков"

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
14 март 2013 г.

Към 14 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 4 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ „Христо Ботев” – Веселец, област Разград
СОУ „Йордан Йовков” – с. Окорш, област Силистра
ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево, област Варна
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Сеново, област Русе

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
13 март 2013 г.

Към 13 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ „Христо Ботев” – Веселец, област Разград
СОУ „Йордан Йовков” – с. Окорш, област Силистра

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
1 март 2013 г.

Към 1 март 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ "Аверкий Попстоянов" – гр. Рила, област Кюстендил
СОУ "Васил Левски" – гр. Брезник
ПГСС "Н. Й. Вапцаров" – гр. Брезник
ОУ "Христо Смирненски" – с. Ноевци, община Брезник
СОУ "Васил Левски" с ПП – гр. Ветово, област Русе

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
28 февруари 2013 г.

Към 28 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
СОУ "Васил Левски" – гр. Брезник
ПГСС "Н. Й. Вапцаров" – гр. Брезник
ОУ "Христо Смирненски" – с. Ноевци, община Брезник
СОУ "Васил Левски" с ПП – гр. Ветово, област Русе

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" – с. Марково, област Пловдив

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
27 февруари 2013 г.

Към 27 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
СОУ "Васил Левски" – гр. Брезник
ПГСС "Н. Й. Вапцаров" – гр. Брезник
ОУ "Христо Смирненски" – с. Ноевци, община Брезник
СОУ "Васил Левски" с ПП – гр. Ветово, област Русе

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" – с. Марково, област Пловдив

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
22 февруари 2013 г.

Към 22 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в 3 училища:
ОУ "Отец Паисий" – с. Писарево, област Велико Търново;
ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград;
5 ОУ, район Витоша – гр. София.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
21 февруари 2013 г.

Към 21 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в 3 училища:
ОУ "Отец Паисий" – с. Писарево, област Велико Търново;
ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград;
5 ОУ, район Витоша – гр. София.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
20 февруари 2013 г.

Към 20 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Отец Паисий" – с. Писарево, област Велико Търново и в ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
19 февруари 2013 г.

Към 19 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
18 февруари 2013 г.

Към 18 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ВУИ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Завет, област Разград

Поради сигнал за поставена бомба:
ОУ „20 април“- гр. Панагюрище

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
14 февруари 2013 г.

Към 14 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Куртово Конаре, област Пловдив
НУКК с лицей за изучаване на италиански език и култура – гр. София
СОУ "Христо Ботев" – гр. Кубрат (1-4 клас)

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
СОУ "Народни Будители" – гр. Брацигово

Поради оборудване по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа":
ОУ "Христо Ботев" – гр. Исперих

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
13 февруари 2013 г.

Към 13 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в ОУ "Св. Кирил и Методий" – с. Куртово Конаре и в 52 ОУ – гр. София.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
12 февруари 2013 г.

Към 12 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната.

Поради висок процент на заболеваемост (грип):
Селскостопанска гимназия - гр. Садово
52 ОУ "Цанко Церковски" – гр. София

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация:
НУ "Христо Ботев" - гр. Годеч

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
11 февруари 2013 г.

Към 11 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в СОУ "Св. Климент Охридски" – с. Камен, община Стражица и в Селскостопанска гимназия - гр. Садово.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
8 февруари 2013 г.

Към 8 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в следните 6 училища в страната: СОУ "Св. Климент Охридски" – с. Камен, община Стражица, ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ "Христо Смирненски" – гр. Стамболийски, СОУ "Отец Паисий" – гр. Стамболийски, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Чешнегирово и Селскостопанска гимназия - гр. Садово.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
7 февруари 2013 г.

Към 7 февруари 2013 г. поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е преустановен в следните 5 училища в страната: СОУ "Св.Кл.Охридски" – с. Камен, ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ "Христо Смирненски" – гр. Стамболийски и СОУ "Отец Паисий" – гр. Стамболийски, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" – с. Чешнегирово.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
6 февруари 2013 г.

Към 6 февруари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната. Поради висок процент на заболеваемост (грип): ОУ "Христо Ботев" – гр. Стамболийски, ОУ "Христо Смирненски" – гр. Стамболийски и СОУ "Отец Паисий" – гр. Стамболийски са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
18 януари 2013 г.

Към 18 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Марково, oбщина Родопи, oбласт Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. Във всички останали училища в страната протича нормален учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
17 януари 2013 г.

Към 17 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Марково, oбщина Родопи, oбласт Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. Във всички останали училища в страната протича нормален учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
16 януари 2013 г.

Към 16.01.2013 г. учебният процес е преустановен в училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Марково, oбщина Родопи, oбласт Пловдив поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация. Във всички останали училища в страната протича нормален учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
11 януари 2013 г.

Към 11 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 5 училища в страната.

Поради влошена пътна обстановка – 3 училища.
ОУ " Христо Ботев", с. Раброво;
СОУ "Христо Ботев", Никопол;
ОУ "Патриарх Евтимий" с. Новачене

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация – 2 училища.
СОУ "Христо Ботев", гр. Раковски;
ОУ "Димчо Дебелянов", с. Говедарци

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
10 януари 2013 г.

Към 10 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене, СОУ "Христо Ботев", гр. Раковски и ОУ "Димчо Дебелянов", с. Говедарци, са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
9 януари 2013 г.

Към 9 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 3 училища в страната. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене, СОУ "Христо Ботев", гр. Раковски и ОУ "Димчо Дебелянов", с. Говедарци, са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
8 януари 2013 г.

Към 8 януари 2013 г. учебният процес е преустановен в 2 училища в страната. Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене, и СОУ "Христо Ботев", Горна Малина, са с преустановен учебен процес.

СПРАВКА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА
7 януари 2013 г.

Към 7 януари 2013 г. във всички училища в страната протича нормален учебен процес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“