БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА ЕК

Начало » Последни публикации

06.07.2017

Български учени от академичните среди, научноизследователските организации и малките и средни предприятия могат да кандидатстват за обучение в Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия. През тази и до края на следващата година научното звено ще отвори пилотно лабораториите и съоръженията си за научни работници от страните членки на ЕС. Целта е те да получат обучение на най-високо ниво и да създадат партньорски контакти със свои колеги. 

Българските учени ще имат възможност да работят в областта на ядрената безопасност и сигурност (в лабораториите на Евратом), на химията, на биологичните науки и науките за живота, на физиката и на информационните и комуникационните технологии. Първите три отворени научни съоръжения на Съвместния изследователски център ще са в Испра, Италия. В тях ще се извършват обучения по нанобиотехнологии и по безопасност и сигурност на сгради. От СИЦ планират постепенно да осигурят достъп и до обектите си в Белгия, Германия и Холандия.

Няма квота за българските учени, които могат да се включат в обученията. Техният подбор ще става на конкурентен принцип. Начините за кандидатстването и необходимите документи може да се намерят на адрес: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“