СЪОБЩЕНИЕ

Начало » Последни публикации

10.07.2017

Във връзка с публикации в медиите относно дейността на институции, които наричат себе си университети, но не са разкрити по реда на Закона за висшето образование (ЗВО), следва да се има предвид, че на интернет страницата на МОН е публикуван Регистър на акредитираните висши училища в Република България (http://rvu.mon.bg).

Що се отнася до възможността да се използва понятието „университет“, то смисълът и съдържанието му, както и редът и условията за откриване са регламентирани единствено и само в ЗВО. Всяка друга употреба на понятието „университет“ е некоректна и води до подвеждане на потребителите.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“