ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“

Начало » Последни публикации

12.03.2013

На 12 март 2013 г., в Националния дворец на културата в София, се проведе Годишна среща за оценка на програма ”Младежта в действие” и европейска информационна мрежа Евродеск за 2012 г.

На събитието присъстваха повече от 150 представители на организации, финансирани по програмата през годината, както и Евродеск координатори от цялата страна.

Отчетени бяха постиженията от реализираните проекти в цифри и факти, а с приз „Добра практика на 2012 г.” бяха наградени най-успешните от тях. Участниците имаха възможността да се запознаят с резултатите от проведено проучване на ефективността от реализираните дейности по проектите и с програмата от ново поколение за периода 2014 – 2020 г.

Специален гост на годишната среща беше заместник – министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова, която поздрави присъстващите и каза:

„За нас е важно, че програмата, която е основен инструмент на неформално образование и дава възможност за младежка инициативност и изобретателност, е европейската програма с един от най-високите проценти на усвояемост на средствата в България – 99,23 %, а по ефективност на управление се нарежда на шесто място от общо 33 страни партньори по програмата. Финансираните проекти и обучения са на стойност 3 милиона и сто хиляди евро. Младежите участници са 5 887.

Това се дължи на нарасналата инициативност, както на неправителствени организации, работещи в младежката сфера, така също и на общини и институции, чиито интереси надхвърлят конкретната възрастова група и имат за цел и дейност превенцията на младежката безработица, опазването на околната среда и подпомагане на междукултурния диалог.

Важен фактор за нарасналата активност са и иновативните методи, които се използваха за популяризиране на програма ”Младежта в действие”. Българската национална агенция стана първата държавна институция, използваща QR код като метод за разпространение на информация. През изминалата година колегите от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ), проведоха редица виртуални кампании, използвайки социалните мрежи, с което програмата стана още по-атрактивна за младите хора.”

Г-жа Евтимова благодари на НЦЕМПИ за подкрепата и включването в организирането и представянето на инициативата ”Младежта в движение”, и допълни, че „инициативата е основен инструмент при реализиране на заложените приоритети в Стратегия 2020. Тези приоритети категорично акцентират върху развитието на образованието, получаването на равен достъп до информация и преодоляването на младежката безработица.”

Участниците имаха уникалната възможност да посетят „Националните дни на кариерата” и да участват в интерактивното представяне на инициативата „Младежта в движение”, които се проведоха паралелно с Годишната среща за оценка на програма „Младежта в действие” и Евродеск за 2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“