МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ СЕ СРЕЩНА С ЕКИПИТЕ ПО ОБХВАТ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

Начало » Последни публикации

04.09.2017

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна в Сливен с част от екипите по обхват и приобщаване по междуинституционалния механизъм. В областта има около 9000 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали училище. Заедно с експертите от различни институции в Сливен  по адреси ще посещават и медиатори от съответните общности.

Според министъра работата на екипите е предимно да убеждават родителите да записват децата си в училище, но тя няма да е лесна. "Имаме три основни цели с механизма - да обхванем учениците, да повишим образователните им резултати и да намалим броя на преждевременно напусналите образователната система. Затова разчитаме на учителите да бъдат двигател на тези процеси", обясни Вълчев.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи учителите и директорите ще получат право да предлагат помощи в натура в зависимост от нуждите на децата. В същото време членовете на екипите по обхват изразиха мнение, че ще е необходимо от Агенцията за социално подпомагане да контролират използването на помощта.

По време на посещението си министър Красимир Вълчев заедно с кмета на града Стефан Радев, народния представител Галя Захариева и началника на регионалното управление на образованието Бисерка Михалева посетиха ДГ "Зорница", ОУ "Братя Миладинови" и ОУ "Юрий Гагарин". Преподавателите споделиха, че освен с децата и учениците по междуинституционалния механизъм трябва да се работи и с родителите за утвърждаване на образованието като ценност в семействата, както и за изграждане на повече толерантност към децата билингви и тези с обучителни трудности. Министър Вълчев увери, че за такива и ученици ще се осигурява допълнително обучение по български език. "Основната работа с децата билингви трябва да е в предучилищна възраст - на 5 и на 6г., преди да са натрупали пропуски. Много по-труден ще е процесът, ако дете се върне за пръв път в България на осем години и майчиният му език не е български. Тогава ще трябват допълнителни занимания през ваканциите и консултации", добави той.

Кметът на Сливен подкрепи думите на Красимир Вълчев и заяви, че маханизмът ще е основна задача пред институциите в областта. Ще се търси ефективност, като по-голям брой деца трябва да бъдат приобщени към образователната система, подчерта Стефан Радев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“