СФОРМИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”

Начало » Последни публикации

06.03.2013

Със своя заповед от 4 март министърът на образованието, младежта и науката определя сформиране на тематична работна група за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”.

Съставът на работната група е подбран в изпълнение на разпоредбите на Постановление на Министерски съвет № 5/2012.

Предвижда се първото заседание на работната група да се състои в рамките на следващата работна седмица.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“