ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ИНТЕГРАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНА, КОГАТО СЕ РАБОТИ

Начало » Последни публикации

26.09.2017

Над 4500 младежи и 3500 деца са ангажирани в дейностите по програма BG06 “Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 и изпълнявана в партньорство със Съвета на Европа. 200 учители от детски градини са обучени да работят с деца от уязвими групи, подготвени са 41 ромски образователни медиатори и 19 младежки работници, изградени са 4 младежки центъра в общините Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. В 11 общини (Мездра, Смядово, Павликени, Средец, Исперих, Каварна, Сливен, Плевен, Садово, Русе и Столична община) е работено за привличане в детски градини  на деца след тригодишна възраст от социално слаби или ромски семейства.

Програмата стартира през 2014 г. и днес бяха обявени резултатите от нея.  Това е единственият проект по този механизъм, по който финансирането бе удължено с година и бяха вложени общо 10 153 074 евро в дейности, свързани с интеграцията на деца и младежи в риск.

Изпълнението на програмата показва, че интеграцията може да бъде ефективна, когато се работи. Доказват го резултатите от този проект. Важно е да се случват реални неща, заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която поздрави работилите по проектите. Тя изтъкна, че ролята на обучените медиатори и младежки доброволци също е много важна, защото те са свързващо звено между хората, които имат нужда от подкрепа и институциите, където може да се даде образование.

По време на форума бяха представени иновативни практики, една от които е медиацията.

В момент, когато основен приоритет за нас е образованието и справянето с неграмотността, е изключително важно да популяризираме добрите практики от работата по приобщаването на деца в риск и особено подпомагането на учителите, изтъкна Таня Михайлова.

Ще търсим подкрепа за решаване на проблемите, които бъдат констатирани от екипите по обхват и приобщаване на децата към образователната система, при изпълнението на следващия етап от Финансовия и Норвежки механизъм, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Тя разговаря с работещите в младежките центрове, които сега са част от екипите, и убеждават родители и деца да посещават градина и училище. Според Сачева добрите практики ще са полезни и ще бъдат включени в мерките за приобщаване на учениците.   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“