ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма „Деца и младежи в риск”

Начало » Последни публикации

04.03.2013

Компонент 1 – Грижа за младежи в риск

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ИНФОРМАЦИЯ за Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо ространство

СПИСЪК НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Повече информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“