БЪЛГАРСКИ И БРАЗИЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

04.10.2017

Български и бразилски университети ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите. Възможностите за обмяна на опит, както и за провеждането на съвместни проекти и обучителни програми, бяха обсъдени на среща на заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов с директора на Центъра за технологично развитие към Университета в Бразилия проф. Сандерсон Маседо Барбальо и временно управляващия посолството на страната в България г-н Рикардо Герра. „Със сътрудничеството ще целим да се засилят научните изследвания в България и да ги обвържем с патенти и стартиращи компании. Във висшите ни училища и БАН има силни колективи от световно разпознаваеми учени с много добри показатели в световните научни бази данни“, обясни заместник-министър Димов. Той допълни, че България вече участва успешно в съвместни изследвания с Бразилия, САЩ, Китай, Южна Африка и други страни. Проектите по програмата  AIR Center са свързани с Антарктида, океанските течения, климата и високопроизводителните изчисления на суперкомпютри.
Проф. Барбальо посочи, че задълбочаването на двустранните връзки между Бразилия и България ще подпомогне за развиването на патентното право и ще предложи нови възможности на учените за учредяването на стартъп компании с възможности за бизнес.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“