МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ, ОПРЕДЕЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" АКАД. ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ

Начало » Последни публикации

20.02.2013

Със своя заповед, министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров, определи за управител на Фонд "Научни изследвания" акад. Владимир Овчаров.

На основание на чл. 10, ал. 2 от Правилника на Фонда, договор за управление с акад. Овчаров ще бъде сключен след съгласуване с Изпълнителния съвет на ФНИ.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“